Η γνώμη μου γίνεται ψήφος 

meine Stimme zählt

 προσομοίωση βουλευτικών εκλογών_Juniorwahlen @ DSA 2023

με την υποστήριξη της Friedrich-Ebert-Stiftungunter der Schirmherrschaft der Friedrich-Ebert-Stiftung

https://www.fes.de/

Το πρόγραμμά μας_Unser Projekt

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα από τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις μαθήτριες και τους μαθητές. Μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων Κοινωνιολογίας της 11ης τάξης (β' λυκείου) της DSA συνδιοργανώνουν την προσομοίωση των βουλευτικών εκλογών στο σχολείο μας, έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Η γνώμη των μαθητών και των μαθητριών της Oberstufe θα διαμορφωθεί σταδιακά και θα γίνει ψήφος στις 3 Απριλίου. #Η γνώμη μου γίνεται ψήφος

Es ist ein Projekt von SchülerInnen für SchülerInnen . SchülerInnen der Sok-Kursen der 11. Klasse der DSA veranstalten einen Monat vor den Parlamentswahlen eine Wahlsimulation an unserer Schule, die Juniorwahlen. Die Stimme der OberstufenschülerInnen wird schrittweise gebildet und die Stimme zählt... am 3. April! #meine Stimme zählt

Η κεντρική ιδέα_Unser Κonzept


Στόχος του Projekt μας είναι...

 • να ξυπνήσει το ενδιαφέρον μας για την πολιτική 
 • να προκαλέσει ενθουσιασμό για την πολιτική συμμετοχή και την κοινωνική δέσμευση
 • να προωθήσει τις διαδικασίες διαμόρφωσης της γνώμης μας 
 • να ενισχύσει την προσωπική κρίση
 • να μεταδώσει την αξία του δημοκρατικού συστήματος
 • η ανάπτυξη συνειδητής πολιτικής ταυτότητας

Ziel der Juniorwahl ist es...

 • Das Interesse der Jugendlichen (unser Interesse) an Politik zu fördern
 • Begeisterung für unsere politische Teilhabe und gesellschaftliches Engagement zu wecken
 • Meinungsbildungsprozesse zu fördern und das Urteilsvermögen zu stärken
 • Wertschätzung des demokratischen Systems zu vermitteln
 • Eine bewusste politische Identität entwickeln


3 φάσεις_3 Phasen +1

Η ψήφος είναι μια απόφαση εμπιστοσύνης και εκπροσώπησης, συμβολικά αποτελεί την εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαχείρισης της πολιτικής μας ζωής. Πρόκειται ιδανικά ένα αποτέλεσμα ζύμωσης γνώσης, ενημέρωσης, συζήτησης. Ο πολίτης, βέβαια, δεν είναι πολίτης 1 Κυριακή κάθε 4 χρόνια, αλλά καθημερινά. Η προσομοίωση, επομένως, των βουλευτικών εκλογών δεν περιορίζεται στην ψηφοφορία. Ως εκ τούτου αποτελείται από 3 φάσεις +1. Ενημέρωση, Διαβούλευση, Συναπόφαση και... ανάληψη ευθύνης.


Die Stimmabgabe ist eine Vertrauens- und Vertretungsentscheidung; sie ist eine symbolische Ermächtigung an bestimmte Personen, unser politisches Leben zu gestalten. Sie ist im Idealfall das Ergebnis einer Interaktion von  Information und Beratung und Diskussion. Der Bürger ist jedoch nicht an einem Sonntag alle vier Jahre Bürger, sondern jeden Tag. Die Simulation von Parlamentswahlen beschränkt sich also nicht auf die Stimmabgabe. Sie besteht daher aus 3 Phasen +1.  Information, Beratung, Mitentscheidung und... Verantwortung übernehmen. 

Ενημέρωση_Information

 • FAQs για τη λειτουργία του κοινοβουλίου, το εκλογικό σύστημα, την εκλογική διαδικασία και άλλες βασικές γνώσεις.
 • Προγράμματα των κομμάτων, λίστα κομμάτων
 • Häufig gestellte Fragen zur Funktionsweise des Parlaments, zum Wahlsystem, zum Wahlverfahren und zu anderen Grundkenntnissen
 • Parteiprogramme, Parteilisten, Parteilisten

Διαβούλευση_Beratung

 • η σχολική κοινότητα θέτει ερωτήματα για τους εκπροσώπους των κομμάτων
 • συζητήσεις
 • Panel με εκπροσώπους κομμάτων
 • Wahl o mat
 • die Schulgemeinschaft stellt Fragen zu den Parteivertretern
 • Gespräche
 • Panel mit der Parteivetretern
 • Wahl o mat

Συναπόφαση_Mitentscheidung

 • Εκλογές
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • Wahlen
 • Bekanntgabe der Ergebnisse

Ανάληψη ευθύνης... κάθε μέρα ως πολίτης_Verantwortung übernehmen... jeden Tag als Bürger

 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Πολίτης στην καθημερινότητα
 • Bewertung der Ergebnisse
 • Bürger im täglichen Leben

Kalendar

Ενημέρωση_ Information 

Στην σελίδα FAQs μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να ενημερωθούν για τη λειτουργία του κοινοβουλίου, το εκλογικό σύστημα, την εκλογική διαδικασία και άλλες βασικές γνώσεις. Στη σελίδα Κόμματα παρουσιάζονται τα προγράμματα των κομμάτων και η συνολική λίστα των κομμάτων.

Auf der Seite FAQs unseres Blogs stehen Häufig gestellte Fragen zur Funktionsweise des Parlaments, zum Wahlsystem, zum Wahlverfahren und zu anderen Grundkenntnissen. Auf der Seite Parteien wurde ein vergleichender Blick auf die Wahlprogramme und die gesamte Parteiliste geboten.

20.02-21.03.2023

Panel

Η σχολική κοινότητα θέτει ερωτήσεις στους εκπροσώπους των κομμάτων- Πάνελ με τους εκπροσώπους των κομμάτων του τωρινού κοινοβουλίου_Die Schulgemeinschaft stellt Fragen an die Vertreter der Parteien - Panels mit den Vertretern der Parteien des aktuellen Parlaments.

22.03.2023

Wahl O Mat

Στην εφαρμογή Wahl-O-Mat οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να συγκρίνουν τις δικές τους απαντήσεις με αυτές των κομμάτων. Το Wahl-O-Mat υπολογίζει στη συνέχεια τον βαθμό προσωπικής συμφωνίας με τα επιλεγμένα κόμματα._ Im Wahl-O-Mat Quiz können die SuS die eigenen Antworten mit denen der Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat errechnet daraufhin den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien. 

24.03.2023

Εκλογές_Juniorwahlen@DSA

Η 11η και η 12η τάξη ψηφίζουν_ Die SuS des 11. & 12. Jahrgang wählen

03.04.2023

Ανάλυση εκλογικών αποτελεσμάτων_Wahlanalyse

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων_ Ankündigung der Wahlergebnisse

24.04.23

© 2023 Η γνώμη μου γίνεται ψήφος_meine Stimme zählt
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε